μενούκλείσιμο

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων βοηθά τον γονέα να κατανοήσει τη δυναμική της σχέσης του με το παιδί του, να διερευνήσει την πορεία του παιδιού του στα εξελικτικά στάδια καθώς και τον ρόλο που θα έχει ο ίδιος στις επερχόμενες αλλαγές.

Ακόμη οι γονείς αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την προετοιμασία του παιδιού για έναν επικείμενο χωρισμό, διαζύγιο ή οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη ζωή της οικογένειας.

Ασφαλής Χρήση του διαδικτύου για παιδιά και έφηβους

Η λειτουργική χρήση του διαδικτύου σχετίζεται με το αν αυτή αποτελεί ένα μέρος της ζωής του ατόμου, χρονικά και ποιοτικά και δεν υποκαθιστά την πραγματική ζωή και τις σχέσεις. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένας έφηβος ένα προφίλ της ταυτότητας του, να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με την ζωή του και να έχει διαδικτυακούς φίλους με τους οποίους μοιράζεται ό, τι αυτός επιθυμεί. Αυτή η συνθήκη μοιάζει πολύ με το πως δομούνται οι σχέσεις στην πραγματική ζωή. Λόγω αυτής της επιτυχούς προσομοίωσης με την πραγματικότητα, οι διαδικτυακές σχέσεις φαίνεται να είναι πιο εύκολες και πιο διαχειρίσιμες, χωρίς να έχουν ως βασικό στοιχείο τους τη συναισθηματική αλληλεπίδραση που δομεί τις πραγματικές σχέσεις.

Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, κυρίως τα παιχνίδια πολλαπλών χρηστών φαίνεται ότι η χρήση τους είναι αρκετά ελκυστική για τα παιδιά και τους έφηβους, λόγω της διασκέδασης, της πρόκλησης, του ανταγωνισμού και της διαδικτυακής επικοινωνίας με άλλους παίκτες.  Ο χρόνος χρήσης και το περιεχόμενο του παιχνιδιού είναι αυτά που διαμορφώνουν την ασφαλή ή όχι χρήση τους, δεδομένου ότι κάποια από αυτά περιέχουν βίαιο περιεχόμενο και προβάλλουν επιθετικές συμπεριφορές. Η αυξημένη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τους έφηβους και τα παιδιά σχετίζεται με την μειωμένη ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα τους ως ένας φαύλος κύκλος που το ένα τροφοδοτεί το άλλο.

Φανή Τζίκα
Ψυχολόγος

error: Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή περιεχομένου