μενούκλείσιμο

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων βοηθά τον γονέα να κατανοήσει τη δυναμική της σχέσης του με το παιδί του, να διερευνήσει την πορεία του παιδιού του στα εξελικτικά στάδια καθώς και τον ρόλο που θα έχει ο ίδιος στις επερχόμενες αλλαγές.

Ακόμη οι γονείς αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την προετοιμασία του παιδιού για έναν επικείμενο χωρισμό, διαζύγιο ή οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη ζωή της οικογένειας.

Συμβουλευτική σε θέματα διαζυγίου

Στην εποχή που η ελληνική οικογένεια βρίσκεται σε μια αλλαγή της βασικής δομής της ο χωρισμός και το διαζύγιο αποτελούν διαδικασία που τα ζευγάρια επιλέγουν πολύ πιο συχνά από ότι στο παρελθόν.

Το διαζύγιο ως αλλαγή στην πραγματικότητα και τη συνοχή της οικογένειας αναδύει έντονα συναισθήματα για όλα τα μέλη.

Πως μπορεί μια οικογένεια να περάσει μέσα από την διαδικασία του διαζυγίου, διασφαλίζοντας όσο περισσότερο γίνεται την αίσθηση της συναισθηματικής ασφάλειας για όλους; Ποιες είναι οι συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών σύμφωνα με την ηλικία τους και πως αντιλαμβάνονται την έννοια του διαζυγίου; Πως μπορούν οι γονείς να διαχειριστούν την αλλαγή στη δομή της οικογένειας διατηρώντας ασφαλή τον συναισθηματικό δεσμό με τα παιδιά τους;Με ποιο τρόπο μπορούν να προετοιμαστούν συναισθηματικά γονείς και παιδιά για την αλλαγή και να διαμορφώσουν μια νέα πιο λειτουργική πραγματικότητα;

Συχνά, η συγκρουσιακή σχέση των γονέων κατά τον χωρισμό τους είναι τόσο τραυματική για όλα τα μέλη, παρά ο χωρισμός ο ίδιος. Η Συμβουλευτική δίνει την ευκαιρία στους γονείς να διαχειριστούν τον χωρισμό τους με τον λειτουργικότερο τρόπο.

 

Ασφαλής Χρήση του διαδικτύου για παιδιά και έφηβους

Η λειτουργική χρήση του διαδικτύου σχετίζεται με το αν αυτή αποτελεί ένα μέρος της ζωής του ατόμου, χρονικά και ποιοτικά και δεν υποκαθιστά την πραγματική ζωή και τις σχέσεις. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένας έφηβος ένα προφίλ της ταυτότητας του, να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με την ζωή του και να έχει διαδικτυακούς φίλους με τους οποίους μοιράζεται ό, τι αυτός επιθυμεί. Αυτή η συνθήκη μοιάζει πολύ με το πως δομούνται οι σχέσεις στην πραγματική ζωή. Λόγω αυτής της επιτυχούς προσομοίωσης με την πραγματικότητα, οι διαδικτυακές σχέσεις φαίνεται να είναι πιο εύκολες και πιο διαχειρίσιμες, χωρίς να έχουν ως βασικό στοιχείο τους τη συναισθηματική αλληλεπίδραση που δομεί τις πραγματικές σχέσεις.

Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, κυρίως τα παιχνίδια πολλαπλών χρηστών φαίνεται ότι η χρήση τους είναι αρκετά ελκυστική για τα παιδιά και τους έφηβους, λόγω της διασκέδασης, της πρόκλησης, του ανταγωνισμού και της διαδικτυακής επικοινωνίας με άλλους παίκτες.  Ο χρόνος χρήσης και το περιεχόμενο του παιχνιδιού είναι αυτά που διαμορφώνουν την ασφαλή ή όχι χρήση τους, δεδομένου ότι κάποια από αυτά περιέχουν βίαιο περιεχόμενο και προβάλλουν επιθετικές συμπεριφορές. Η αυξημένη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τους έφηβους και τα παιδιά σχετίζεται με την μειωμένη ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα τους ως ένας φαύλος κύκλος που το ένα τροφοδοτεί το άλλο.

Φανή Τζίκα
Ψυχολόγος

error: Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή περιεχομένου